Konkursutförsäljning avslutad

Malmö Vapen & Ammo AB, 559116-4073, försattes den 7 maj 2019 i konkurs vid Lunds tingsrätt, varvid jimmy Pilo förordnades  till konkursförvaltare.

kontakta konkursförvaltaren per telefon 010-1516060 eller e-post jimmy.pilo@ackordscentralen.se.

Bouppteckning och senare förvaltarberättelse  kan beställas på acmalmo@ackordscentralen.se


Adress: Lundavägen 13, 232 31 Arlöv.